Piotrek P. 05.07.2006 14:25

Prosze o rozróżnienie stopni relikwii I,II,III stopień lub dobrą stronę o tym temacie. Szczęść Boże!

Odpowiedź:

I stopnia, to relikwie ciała świętego. II stopnia, to rzeczy, którymi się posługiwał (np. ubranie) III stopnia, to relikwie powstałe przez kontakt z przedmiotami, którymi święty się posługiwał.

W tej chwili za relikwie uważa sie tylko te pierwsze. Dodajmy, że relikwiami mogą być tylko kości świetego (a nie części miękkie)...

J.