Jacek 01.06.2006 18:21

Czy Stolica Apostolska odradza mężczyznom po utracie dziewictwa wstępowanie do stanu duchownego? Wspomniał o tym spowiednik.

Dziękuję z góry.

Odpowiedź:

Nie chodzi o to, czy ktoś współżył czy nie współżył z kobietą, ale czy zdoła sensownie trwać w celibacie. Sensownie, to znaczy bez popadania w jakieś rozgoryczenie czy nerwice. Jeśli jednak do współżycia by doszło, gdy ktoś był w seminarium, to stawia to jego umiejętność wytrwania w celibacie pod wielkim znakiem zapytania...

J.