R...r 18.09.2005 17:14

Kiedy powstała modlitwa "Zdrowaś Maryjo..."? Czy jest znana równierz w innych Kościołach chrześcijańskich czy tylko w Kościele rzymsko -katolickim obrządku łacińskiego ?

Odpowiedź:

Pierwsza część modlitwy ma swoje źródło w słowach, jakie Archanioł Gabriel i św. Elżbieta wypowiedzieli do Maryi, a które zapisano w Łk 1. Pozdrowienie Anielskie w obecnym kształcie zostało zatwierdzone przez świętego Piusa V w 1566 roku.

Prawosławni takze modlą się do Matki Bożej. Według Katechizmu Kościoła prawosławnego taka modlitwa brzmi:

Bogurodzico, Dziewico, raduj się, łaski pełna Mario
Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc zywota Twojego,
albowiem zrodziłaś Zbawcę dusz naszych

J.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg