Mateusz 04.08.2005 21:13

kogo i gdzie mogę się poradzić jeśli mam problem i muszę o nim porozmawiać z księdzem?

Odpowiedź:

Najlepiej porozmawiać z księdzem ze swojej parafii. Jeśli chciałbyś mówić z nieznanym Ci kapłane, to można pojechać do innego miasta i tam podejść do konfesjonału prosząc o rozmowę. MOżesz też zapytać o dyżur duchownego w Katolickim Telefonie Zaufania: 0-32-2530-500

J.