Robert 06.07.2005 08:34

Co to znaczy "Objawienie" w języku religijnym?

Odpowiedź:

Kiedy mówimy, że Bóg się człowiekowi objawia, mamy na myśli to, że Bóg daje się człowiekowi poznać. Przez swoje słowa i czyny. Czasem przez teofanie (jak np. Mojżeszowi w ognistym krzaku). W sposób najpełniejszy Bóg objawił się człowiekowi przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Prawdę o tym objawieniu przekazuje nam Tradycja i Pismo Święte. Je właśnie(Tradycję i Pismo), jako zawierającym treść Bożego objawienia, też nazywamy czasem objawieniem...

J.