JennY 04.07.2005 08:41

Witam. - Skoro Jezus był Żydem sefardyjskim to czemu my mamy być katolikami ?

Odpowiedź:

Twierdzenie, że Jezus był Żydem sefardyjskim nie znajduje uzasadnienia.

Jezus chciał, aby Jego uczniowie utworzyli nową społeczność, nowy lud Boży - Kościół. Dla Niego przynależność narodowa nie miała znaczenia. Liczyła się wiara w Niego. Wierzący w Jezusa tworzą Kościół, a nazwano ich chrześcijami (tzn Chrystusowi, należący do Chrystusa). Katolicy to najliczniejszy odłam chrześcijaństwa...

red/J.