Piotr 03.07.2005 12:26

czy katolik może przyjąć Komunię św. w kościele protestanckim

Odpowiedź:

Nie. Kwestię tę wyjaśniono w Kodeksie Prawa Kanonicznego, w kanonie 844, § 1 i 2:

§ 1. Katoliccy szafarze udzielają godziwie sakramentów tylko wiernym katolikom, którzy też godziwie przyjmują je tylko od katolickich szafarzy, z zachowaniem przepisów §§ 2, 3 i 4 niniejszego kanonu, jak również kan. 861, § 2.

§ 2. Ilekroć domaga się tego konieczność lub zaleca prawdziwy pożytek duchowy i jeśli nie zachodzi niebezpieczeństwo błędu lub indyferentyzmu, wolno wiernym, dla których fizycznie lub moralnie jest niemożliwe udanie się do szafarza katolickiego, przyjąć sakramenty pokuty, Eucharystii i namaszczenia chorych od szafarzy niekatolickich tego Kościoła, w którym są ważne wymienione sakramenty.

Pierwszy paragraf nie wymaga wyjaśnień. Co do drugiego trzeba stwierdzić, że Kościoły protestanckie (nie ma jednego Kościoła protestanckiego) nie są uważane przez katolików za Kościoły mające ważnie sprawowaną Eucharystię, gdyż brakuje im ważnego sakramentu kapłaństwa....

J.