Renata 01.06.2005 12:38

Co to znaczy, że księża są inkardynowani?

Odpowiedź:

Chodzi o to, że - cytując prawo kanoniczne - "każdy duchowny powinien być inkardynowany do jakiegoś Kościoła partykularnego albo do prałatury personalnej, albo do jakiegoś instytutu życia konsekrowanego lub do jakiegoś stowarzyszenia, które posiada tę zdolność, tak że nie może być duchownych nikomu nie podlegających czyli tułaczy". Inkardynacja jest więc wcieleniem do diecezji, czy innej równoważnej instytucji, by kapłan komuś (biskupowi czy przełożonemu zakonnemu) podlegał...

J.