Maria 18.05.2005 00:35

W dekalogu jest: nie kradnij!Jak to się ma do historii wyprowadzenia Zydow z niewoli egipskiej- egipcjanie gonili Zydow ze względu na złoto, ktore tamci im ukradli, a dlaczego Pan Bóg nie potępił tego złodziejstwa?

Odpowiedź:

Należy chyba przypomnieć pewne następstwo czasowe :) Przykazania Izraelici otrzymali dopiero na Synaju, po wyjściu z Egiptu...

Wracając jednak do sprawy z innej perspektywy...W tekście Księgi Wyjścia czytamy (12, 31-38)
I jeszcze w nocy kazał faraon wezwać Mojżesza i Aarona, i powiedział: Wstańcie, wyruszajcie z pośrodka mojego ludu, tak wy, jak Izraelici! Idźcie i oddajcie cześć Panu według waszego pragnienia. Weźcie ze sobą owce wasze i woły, jak pragnęliście, i idźcie. Proście także o łaskę dla mnie. I nalegali Egipcjanie na lud, aby jak najprędzej wyszli z kraju, gdyż mówili: Wszyscy pomrzemy. I wziął lud ciasto, zanim się zakwasiło w dzieżach owiniętych płaszczami, i niósł je na barkach. Synowie Izraela uczynili według tego, jak im nakazał Mojżesz, i wypożyczali od Egipcjan przedmioty srebrne i złote oraz szaty. Pan wzbudził życzliwość Egipcjan dla Izraelitów, i pożyczyli im. I w ten sposób Izraelici złupili Egipcjan. I wyruszyli Izraelici z Ramses ku Sukkot w liczbie około sześciuset tysięcy mężów pieszych, prócz dzieci. Także wielkie mnóstwo cudzoziemców wyruszyło z nimi, nadto owce i woły, i olbrzymi dobytek".

Czytając ten tekst trudno oprzeć się wrażeniu, że Egipcjanie bardzo chcieli, by Izraelici jak najszybciej opuścili Egipt. W Biblii Poznańskiej owo "pożyczyli" przetłumaczono jako "wyprosili". Tak czy inaczej chodzi o to, że w ten sposób Izraelici odbili sobie na Egipcjanach lata swojej krzywdy...

J.