Patrycja 21.04.2005 14:41

Chciałam sprostowa moje pytanie z 13.04, może za duży skrót myślowy zastosowałam, chodziło mi o 2 czynności: rozgrzeszenie podczas spowiedzi i błogosławięństwo Najświetszym Sakramentem np. na zakończenie nabożeństwa. Bo słyszałam, że w przepisach liturgicznych podobno nie ma w tych miejscach nic napisane, że powinniśmy uczyni znak Krzyża.

Odpowiedź:

Przepisy liturgiczne rzeczywiście na ten temat milczą. Ale jest chyba oczywistym, że kiedy błogosławi się nas znakiem krzyża, to ten znak kreślimy także na sobie; jest to niejako gest uświadamiający nam, że to błogosławieństwo przyjmujemy.

J.