Krzysiek z Trzebieży 09.02.2005 20:35

Jeżeli to nie byłby problem to prosiłbym o podanie fragmentów Biblii mówiących o magii.

Odpowiedź:

Najprościej, jeśli ściągniesz sobie z NASZEJ POBIERALNI program zawierający teksty Biblii i za pomocą wyszukiwarki tego programu poszukasz samodzielnie. Ale możesz zobaczyć np. Rdz 41, Wj 7, Kpł 19,26 2 Krl 21, 6; 2 Krn 33,6 Jr 27,9 Ez 13 Ml 3,5 Dz 8, 9-24 Dz 13, 809 2 Krl 17, 17...

J.