x 05.02.2005 20:24

Jakie jest zdanie Kościoła katolickiego w stosunku do muzyki Gospel?

Odpowiedź:

Kościół nie wypowiada się na temat muzyki. Ale skoro jest to muzyka religijna, to trudno mieć coć przeciw niej. Koncerty muzyki gospel sa nieraz urządzane w kościołach...

J.