09.11.2004 06:59

Jak się modlić za innych?

Odpowiedź:

Hmm... W modlitwie za innych prosi się Pana Boga, by dał bliźniemu to, czego ten potrzebuje. Wzorem może tu być modlitwa wiernych z Mszy Świętej...

J.