12.09.2004 12:49

«Zaprawdę powiadam wam, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego do Królestwa swego». Odpowiadający pisze żę w takim przepowidniach moze chodzić o zburzenie Jerozolimy, ale przecież Jezus wyraźnie mówi o swoim powtórnym przyjściu...

Odpowiedź:

Widać nie tak należy rozumieć słowa Jezusa, skoro koniec świata wówczas nie nastąpił... W tekstach Nowego Testamentu zburzenie Jerozolimy jest często figurą, zapowiedzią końca świata i sądu ostatecznego. To jakby sąd nad Starym Przymierzem. Odtąd rozpoczyna się czas Nowego Przymierza, czas Bożego królestwa, Kościoła...

J.