e24 06.08.2004 19:21

Witam serdecznie. Dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi. Mam pytanie odnoszące się do się do kłamstwa, dokładnie co Kościół katolicki uważa przez kłamstwo, czy jest to zawsze sytuacja nie powiedzenia prawdy w danej sytuacjii, czy chodzi tu bardziej o motywację, o chęć zaszkodzenia czy też uczynienia zła. Przecież są KŁAMSTWA i kłamstewka, małe przemilczenia, bądź nie powiedzenie prawdy (ale i nie skłamanie) aby kogoś nie urazić. Jak sie wartościuje, co brac pod uwagę gdy chodzi o ciężkość grzechów. Dziekuję za odpowiedź. Pozdrawiam.

Odpowiedź:

Kwestię kłamstwa znakomicie wyjaśnia Katechizm Kościoła Katolickiego:

"Kłamstwo polega na mówieniu nieprawdy z intencją oszukania". Pan przypomina, że kłamstwo jest dziełem diabła: "Wy macie diabła za ojca... prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa" (J 8,44).

Kłamstwo jest najbardziej bezpośrednim wykroczeniem przeciw prawdzie. Kłamać oznacza mówić lub działać przeciw prawdzie, by wprowadzić w błąd tego, kto ma prawo ją znać. Raniąc związek człowieka z prawdą i bliźnim, kłamstwo narusza podstawowy związek człowieka i jego słowa z Panem.

Ciężar kłamstwa mierzy się naturą prawdy, którą ono zniekształca, zależnie od okoliczności, intencji jego autora, krzywd doznanych przez tych, którzy są jego ofiarami. Kłamstwo samo w sobie stanowi jedynie grzech powszedni; staje się ono jednak grzechem śmiertelnym, gdy poważnie narusza cnotę sprawiedliwości i miłości.

Kłamstwo jest ze swej natury godne potępienia. Jest profanacją słowa, które ma za zadanie komunikować innym poznaną prawdę. Dobrowolny zamiar wprowadzenia bliźniego w błąd przez wypowiedzi sprzeczne z prawdą narusza sprawiedliwość i miłość. Wina jest jeszcze większa, gdy intencja oszukania może mieć zgubne skutki dla tych, których odwraca od prawdy.

Kłamstwo (ponieważ jest wykroczeniem przeciw cnocie prawdomówności) jest prawdziwym wykroczeniem przeciw drugiemu człowiekowi. Dotyka jego zdolności poznawania, która jest warunkiem każdego sądu i każdej decyzji. Zawiera ono w zarodku podział ludzi i wszelkie zło, jakie on powoduje. Kłamstwo jest zgubne dla każdej społeczności; podważa zaufanie między ludźmi i niszczy tkankę relacji społecznych.

(KKK 2482-2486)

r.