Gość 12.09.2023 09:14

Dzień dobry. W księdze Daniela w rozdziale ósmym jest mowa o tak zwanym „małym rogu”. W Słowie jest napisane:

Daniela 8,9-12a – „Z jednego z nich wyrósł inny, mały róg, i wzrastał nadmiernie ku południowi, ku wschodowi i ku wspaniałemu krajowi. Wzniósł się on aż do wojska niebieskiego i strącił na ziemię część wojska oraz gwiazd i podeptał je. Wielkością dosięgał on niemal Władcy wojska, odjął Mu wieczną ofiarę, obalił miejsce Jego przybytku i Jego wojsko.”

Abstrahując nawet też trochę od tego fragmentu, chciałbym spytać ogólnie:

1. Kto jest „Władcą wojska” w Królestwie Bożym? Czy „Władcą wojska” w Królestwie Bożym jest Michał Archanioł, czy Pan Bóg?

2. Czy ten „mały róg” był niemal tak „wielki” jak Michał Archanioł, czy niemal tak wielki jak Pan Bóg?

3. Zgodnie z tym fragmentem, w Królestwie Bożym składana jest wieczna ofiara dla „Władcy wojska”. Przyjąwszy, że „Władcą wojska” w Królestwie Bożym jest Michał Archanioł, czy była by jakaś wieczna ofiara jemu składana? Czy byłaby jakaś wieczna ofiara składana stworzeniu Bożemu, archaniołowi?

4. A jeśli tym „Władcą wojska” jest nie Michał Archanioł, tylko Pan Bóg, to jaka jest ta wieczna ofiara Jemu [Panu Bogu] składana?

Proszę o odpowiedź. Szczęść Boże.

Odpowiedź:

Wizje Daniela dotyczą historii ziemskich królestw tego kręgu kulturowego, w którym żył jej autor. Całość tego widzenia 8,1-14 wskazuje, że chodzi o to, ze jakieś państwo powstałe z rozpadu większego (pewnie podział na części królestwa Aleksandra Macedońskiego) zagrozi Ziemi Świętej i Jerozolimie; w jerozolimskiej świątyni wedle Żydów, mieszkał przecież Bóg...

J.

 

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg