Michał 01.04.2004 08:08

i jeszcze te pytania:

1) kto i kiedy „stworzył” modlitwę „Zdrowaś Maryjo” i „Aniele stróżu mój”?

2) Kto to jest Królowa Polski? (czy inne kraje mają swoją Królową, czy jest to nasz wymysł)

3) Po co i jak Jezus przyjdzie na końcu świata?

4) Jak mają zmartwychwstać ludzie zmarli, których ciała zgniły? (gdy Jezus zmartwychwstał Jego zmartwychwstałe ciało „wyglądało” jak to po śmierci – spoczywające w grobie - tzn. że miał rany). A jak ma zmartwychwstać ktoś kogo ciała już dawno nie ma, lub jest w rozkładzie).

5) Dlaczego zmarłych grzebiemy w ziemi a nie składamy w grotach jak ciało Jezusa?

PROSZĘ O PRZESŁANIE ODPOWIEDZI E - MAILEM

Odpowiedź:

1. Pierwsza część modlitwy ma swoje źródło w słowach, jakie Archanioł Gabriel i św. Elżbieta wypowiedzieli do Maryi, a które zapisano w Łk 1. Pozdrowienie Anielskie w obecnym kształcie zostało zatwierdzone przez świętego Piusa V w 1566 roku.

2. Królową Polski nazywamy Maryję. Tym tytułem obdarzył ją niegdyś król Jan Kazimierz...

3. Jak mówimy w wyznaniu wiary na końcu świata Pan Jezus Chrystus przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

4. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Warto pod tym kątem przeczytać 15 rozdział 1 Listu św. Pawła do Korynian...

5. Istotą pochówku jest, aby do zwłok podchodzić z szacunkiem i by nie uległy zbeszczeszczeniu. Forma pochówku nie ma większego znaczenia. Coś się jednak odpowiadającemu wydaje, że gdybyśmy za konieczne do pochówku uznali umieszczenie człowieka w grocie, to pewnie w okolicach Katowic nie byłoby gdzie grzebać...

J.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg