majka 30.11.2003 20:23

Kiedy przyjmuję sakrament Eucharystii gdy uczestniczę we Mszy Świętej czy gdy przyjmuję Komunię św

Odpowiedź:

Sakrament przyjmuje się w momencie przyjmowania Komunii. Natomiast trzeba pamiętać, że cała Msza jest celebracją tego sakramentu: przygotowuje nas do jego przyjęcia, a w momencie przeistoczenia sprawia, że mamy co przyjmować, gdyż w tym momencie chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Chrystusa...

J.