Adan 05.09.2003 18:32

Nie mam poczucia sacrum ani świętości czy majestatu Boga. Bóg to dla mnie dobry Ojciec który wszystko rozumie i kocha, jak zrobię coś złego to upomina przez sumienie.Ale można mieć prawne sumienie bez poczucia sacrum? Co to jest ?Dobre zachowanie się w kościele? Nie rozumiem, co to znaczy ,że Bóg jest Swięty i że Swięci są Swięci.Przyznam się też że samo słowo - Bóg- brzmi dla mnie abstrakcyjnie i wolę mówić do Niego Jahwe.

Odpowiedź:

Bóg jest święty, bo przewyższa wszystko, co istnieje. Jest nieskończenie doskonały. To prawda, że jest naszym dobrym Ojcem. Ale jednocześnie jest Panem całego świata. Prawda o Bogu jest więc szersza, niż Twoje wyobrażenie. Na pocieszenie można powiedzieć, że i tak przewyższa On nieskończenie to wszystko, co najgenialniejszy człowiek może o Nim powiedzieć ;) Poczucie sacrum to nie tyle dobre zachowanie, ale zdanie sobie sprawy, przed kim stajemy....
Człowiek zaś święty to chyba ktoś taki, kto współpracując z Bożą łaską do Niego w swojej wielkości (na ludzką miarę oczywiście) się upodobnił.....

J.