basia 12.08.2003 23:03

W KKK 392 jest napisane: "...Diabeł "trwa w grzechu od początku" (1 J 3, 8) i jest "ojcem kłamstwa" (J 8, 44). ..." Dlaczego skoro szatan był zly od samego początku, to sam Bóg go stworzył? - wniosek to Bóg stworzył zło!
Wcześniej (w KKK 391) pisze, że Bóg stworzył dobre anioly, ktore same odwróciły się od Boga - więc były one od początku zle, czy też nie?
Czy Bóg jest doskonaly skoro stworzył niedoskonale (takie co się zbuntowały przeciwko niemu) istoty?

Odpowiedź:

Pełna i wszystkich przekonująca odpowiedź na to pytanie jest dla nas tajemnicą. Możemy sobie jednak ją przybliżyć, spróbować choć trochę wyjaśnić.
Bóg stworzył aniołów jako istoty wolne (podobnie jak ludzi). Cześć z nich sprzeciwiła się Bogu. Nie jest jednak przejawem niedoskonałości Stwórcy, że Jego stworzenie wybrało drogę przeciw Niemu. Przeciwnie, wskazuje to na wielkie poszanowanie stworzeń przez Boga...
Wydaje się, że pomocne w zrozumieniu tego problemu może być augustyńskie rozumienie zła jako braku dobra. Można je porównać do dziury w skarpetce. Nie istnieje ona (dziura) jako coś pozytywnie istniejącego. Jest raczej brakiem, ubytkiem. Podobnie zło: nie istniejąc pozytywnie jest brakiem dobra; jest możliwością odrzucenia dobra. Z tej perspektywy Bóg nie jawi się jako Stwórca niedoskonały, ale raczej jako Stwórca szanujący wolność swych stworzeń...

Proponujemy także lekturę trzeciego punktu artykułu Ks. Miachała Kaszowskiego ze strony:
http://www.teologia.pl/m_k/zag02c-14.htm pt. „Jak pogodzić istnienie zła z Bożą Opatrznością, miłością i mądrością?”
Warto też zajrzeć do wyjaśnień tego samego autora zawartych na stronie:
http://www.teologia.pl/m_k/zag03-11.htm#2

J.