Modlący się 01.08.2003 23:29

Przez kogo, za czyim pośrednictwem, należy zanosić do Boga modlitwy??

Odpowiedź:

Chrześcijanie modlą się do Boga za pośrednictwem Jezusa Chrystusa. To On jest jedynym Pośrednikiem między człowiekiem a Ojcem Niebieskim. Natomiast świętych proszą o wstawiennictwo.