Iw 11.07.2003 21:10

Czy ksiądz może zrezygnować z kapłaństwa?
Jakie sa tego konsekwencje???

Odpowiedź:

Kto raz przyjmie ważnie święcenia kapłańskie, pozostaje kapłanem na zawsze. W ścisłym tego słowa znaczeniu nie można więc zrezygnować z kapłanstwa. Zdarza się, że ksiądz z jakiegoś powodu rezygnuje z dalszego pełnienia obowiązków kapłańskich. Może próbować uzyskać od Stolicy Apostolskiej przeniesienie do stanu świeckiego i oficjalne zwolnienie z obowiązków związanych z przyjęciem święceń.
Konsekwencje porzucenia kapłaństwa dotyczą przede wszystkim sumienia człowieka, a o tym nie sposób się tutaj autorytatywnie wypowiadać.

Oczywiście są również konsekwencje dotyczace prostych życiowych spraw, jak konieczność znalezienia środków utrzymania, mieszkania itp. Wspólnota Kościołanie jest zobowiązana do zapewniania porzucającemu obowiązki kapłańskie środków do życia.