skaja 09.04.2003 19:10

Czy kapłan moze nie udzielić w czasie mszy św. komuni sw. chcącemu ja przyjąć? (nawet jesli wie, ze ten ktoś ma na sumieniu grzech ciężki)

Odpowiedź:

Kapłan nie może odmówić udzielenia Komunii nawet jeśli wie, że ktoś obarczony jest grzechem cięzkim.

J.