18.12.2002 19:01

Jozefowi przyśnił się Bog i rzekł aby poślubił Maryje komu jeszcze przyśnił się Bog opis z pisma św

Odpowiedź:

Józefowi przyśnił się nie tyle Bóg, co anioł Boży (Mt 1, 20). Zdarzyło mu się to jeszcze dwa razy (Mt 2, 13.20).
W Biblii częściej spotykamy sytuacje, gdy Bóg mówi do człowieka podczas snu. Np. w Księdze Rodzaju 20, 3-7 oraz 28, 12-15. Ta druga scena jest chyba najbardziej znaną sceną dotyczącą objawienia się Boga przez sen...

J.