Gość 09.07.2021 19:22

1.Czy anioły mają faktycznie skrzydła bo na jednej stronie czytałem że nie.

2.Czy Henoch i Eliasz jeszcze powrócą.

3. Na czym polegał sens biczowania, drogi krzyżowej i ukrzyżowania Pana Jezusa.

4. Czy Pan Bóg Wie z góry kto będzie potępiony i czy ratuje czy nie ratuje takiego człowieka.

Odpowiedź:

1. Anioły są duchami. Niczego więc nie mają w tym sensie, w jakim mówimy o posiadaniu głowy, rąk czy nóg. A jeśli przestawiamy je ze skrzydłami to głownie dlatego, że uważamy je za Bożych posłańców. To taki atrybut posłańca.

2. Eliasz już powrócił, prawda? Jezus powiedział kto nim był. Kto szedł w mocy Eliasza...

3. Sens? To katusze, które Jezusowi zgotowali ludzie. Sensu nie miały żadnego. Ale miało sens to, że Jezus mimo tych katusz pozostał do końca wierny Bogu Ojcu. I nie wyparł się swojego posłannictwa. Przez to posłuszeństw zostaliśmy zbawieni.

4. Bóg wie wszystko, wiec pewnie też wie, kto zostanie potępiony. A czy coś robi, by tak nie było... Bóg robi wiele, by każdy miał życie wieczne. Tyle że w tej kwestii decyzja należy do człowieka, który może ofertę Boga przyjąć, a może ją odrzucić.

J.