Autor123 06.04.2021 20:42

Szczęść Boże ,mam kilka pytań.
1.Dlaczego KK uznaje objawienie św.Faustyny, Skąd wiadomo że jest ono prawdziwe? Według dzienniczka św.Fustyny Pan Jezus nakazał jej namalować obraz Miłosierdzia Bożego.Jak to się ma do Wj 20,4-6? Jak to się ma również do tego że na tym obrazie Pan Jezus ma długie włosy,jak to odnieść do słów z ST "Czyż sama natura nie poucza nas, że hańbą jest dla mężczyzny nosić długie włosy"
Wiadomo że Pan Jezus zawsze mówi prawdę więc jak to wytłumaczyć? Czy ST nas wogóle nie obowiązuje?

2.Co należy robić, aby pójść do Nieba?. Wiadomo że trzeba przestrzegać 10 przykazań, Pan Jezus powiedział do człowieka w Ewangelii "Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie .O co chodzi w tym cytacie, mamy to traktować dosłownie?

3.Czytam Nowy Testament, jednak nie wiem jak rozważać Słowo Boże ,mam wrażenie że nie wszystko rozumiem i że z tego czytania nic nie wynika i, że jestem jak to ziarno posiane na drodze z przypowieści o Siewcy. Może odpowiadający coś doradzi w tej sprawie?

4.Często słyszę określenie narodzić się na nowo, Pan Jezus powiedział "Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego" .Jak mamy się narodzić na nowo, i po czym poznać że ktoś już to zrobił?

5.Dlaczego Kk uznaje odpusty skoro nie ma o nich nic w Biblii? Dlaczego w Katolicyzmie jest tak wiele twierdzeń nie popartych Biblią, Czy KK uznaje Biblię za autorytet w kwestii wiary? Bo wiadomo że Słowo Boże powinno być najważniejsze, ważniejsze od np.tradycji na której KK też w pewnym sensie opiera swoje nauczanie.
Dziękuję, Pozdrawiam.

Odpowiedź:

No właśnie... Myślę, że Twoje problemy z wiarą biorą się między innymi z pewnego niepoukładania, które widać też w tym, jak zadajesz pytania: tu sprawy fundamentalne, tu jakiś drobny szczegół. Jakbyś nie rozróżniał, co jest naprawdę ważne, a co jest drobnostką...

1. Objawienie to nie od razu zostało uznane. Przeszło próbę czasu. I po dokładniejszych badaniach uznano, że nie ma w nim nic, co byłoby niezgodne z katolicką wiarą. Dlatego je uznano.

Żydzi w czasach Jezusa nosili długie włosy. Na temat malowania obrazów w czasach pochrystusowych ładnie napisał o. Jacek Salij. Zobacz TUTAJ. A drugi
z przytoczonych cytatów pochodzi nie ze Starego Testamentu, ale Nowego. I dotyczy chrześcijan z Koryntu, a więc dawniejszych pogan, nie żydów.

2. Do zbawienia potrzebna jest wiara w Jezusa Chrystusa. Wiara, której wyrazem jest też życie według wskazań Jezusa. Nie wszystkie jednak mają ten sam stopie obowiązywalności. Przecież Jezus nie mówi, że wszyscy powinni sprzedawać co mają i iść za Nim. Ale do wszystkich mówi na przykład, że kto się gniewa na brata jest zabójcą...

3. Nie bardzo wiem co poradzić. Może to, by próbować nie tyle widzieć szczegóły, co skupić się na głównych wątkach narracji. Wtedy schemat uwierzyć w Jezusa, żyć tą wiarą na co dzień, dawać z siebie więcej niż tylko to, co konieczne, staje się dość oczywisty...

4. Często jak często... Dla chrześcijanina nowym narodzeniem jest chrzest. Jako ze wielu z nas przyjęło go zanim samo mogło zdecydować o wyborze Chrystusa, trzeba jeszcze świadomej decyzji: tak, chcę być chrześcijaninem, ufam Jezusowi, chcę wzrastać na drodze wiary. To  dopełnienie tych nowych narodzin, jakim był chrzest, poniekąd także bierzmowanie czy pierwsza Komunia...

5. Nauka o odpustach to konskwencja prawdy, że możemy się nawzajem wspierać modlitwą połączona z przekonaniem, że Bóg jest sprawiedliwy; i choć człowieka grzesznego przez jego wiarę zbawi, to przecież ten człowiek powinien jakoś naprawić to zło, które wyrządził...

J.

 

 

 

 

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg