C 05.03.2021 19:11

Dlaczego zwierzęta umierają skoro nie popełniły grzechu pierworodnego a nie mogą grzeszyć?

Odpowiedź:

Święty Paweł napisał, ze stworzenie zostało poddane marności ze względu na grzech człowieka. Ale czy umieranie jest wynikiem tego poddania czy czymś w świecie przyrody naturalnym? Raczej to drugie. To raczej śmierć człowieka nie jest czymś, co było w pierwotnych Bożych zamysłach. Przynajmniej nie śmierć związana z bólem i płaczem bliskich... Bo być może w planach Bożych mieliśmy opuszczać ten świat jakoś inaczej. Ale jak - nikt nie wie, bo ten wariant historii się nie zrealizował.

J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg