Gość 13.11.2020 10:26

1. Chciałabym poruszyć temat, który już kiedyś się pojawił na tym forum, ale przyznam że nie zrozumiałam odpowiedzi.

Czy osoba, która kiedyś została katolikiem (przez chrzest lub przyjęcie do Kościoła Katolickiego po chrzcie u chrześcijan-niekatolików), a później bądź to zmieniła wyznanie, bądź to złożyła oświadczenie woli o wystąpieniu z Kościoła Katolickiego i zawarła związek małżeński bez przeszkód prawa naturalnego, a później powróciła do Kościoła Katolickiego, będzie miała małżeństwo w obecnym stanie prawnym ważne? Chodzi o brak kanonicznej formy małżeństwa.

W ogóle to jak wygląda poruszana już kiedyś tutaj kwestia małżeństwa osób ekskomunikowanych (i to nawet nie z powodu odejścia z Kościoła Katolickiego, ale np. takich które sprofanowały postacie Eucharystyczne, albo nagrały spowiedź)? Wiadomo, że jak jest jedna taka osoba, to można wszystko normalnie załatwić w formie kanonicznej po zgodzie biskupa. Tylko mnie chodzi o sytuację gdy związek małżeński chcą ze sobą zawrzeć obie takie osoby. Prawodawca w odpowiednim kanonie posłużył się określeniem, "nie można bez zgody biskupa
asystowań przy: małżeństwie OSOBY związanej cenzurą; małżeństwie OSOBY, która notorycznie porzuciła wiarę katolicką;" Zastosowano tu więc liczbę pojedynczą. A jak się to ma w przedstawionej przeze mnie sytuacji?


2. Jak wygląda sytuacja, osoby która złożyła oświadczenie woli o wystąpieniu z Kościoła Katolickiego, a później, po jego złożeniu zadeklarowała chęć wstąpienia do któregoś z Wschodnich Kościołów Katolickich?

Normalnie zgodę na takie coś musi wydać Stolica Apostolska, ale mnie chodzi o przypadek osoby, która wystąpiła z KRK wg. instrukcji episkopatu z 2016 r.

Odpowiedź:

Proszę się zwrócić z tymi pytaniami do specjalisty w zakresie prawa kościelnego.

J.