Gość 23.03.2020 13:21

1.Czy taka spowiedz jak na lednicy np jest dobra?
2.Czy katolik może się spowiadać poza konfesłonałem ?Kan. 964 - § 1. Miejscem właściwym przyjmowania spowiedzi jest kościół lub kaplica. § 2. Co do konfesjonału, powinny być ustanowione normy przez Konferencję Episkopatu, z tym wszakże zastrzeżeniem, aby zawsze były w miejscu widocznym
konfesjonały zaopatrzone w kratę między penitentem i spowiednikiem, aby wierni mogli z nich swobodnie korzystać, gdy tego pragną.
§ 3. Spowiedzi nie należy przyjmować poza konfesjonałem, z wyjątkiem uzasadnionej przyczyny.

Odpowiedź:

Jak napisano w prawie, dla uzasadnionej przyczyny może.

J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg