Gość 22.03.2020 19:02

1.Dlaczego odpowiadający pisze że spowiednik może zwolnić ze ślubów prywatnych a w KPK pisze coś innego ?
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/_P3E.HTM

https://zapytaj.wiara.pl/pytanie/pokaz/85e5a

Odpowiedź:

A co pisze?

Kan. 1196 - Oprócz Biskupa Rzymskiego, od ślubów prywatnych mogą dyspensować dla słusznej przyczyny, jeśli dyspensa nie narusza praw przez innych nabytych:

1° miejscowy ordynariusz i proboszcz, gdy chodzi o ich podwładnych oraz podróżnych.

2° przełożony kleryckiego instytutu zakonnego lub stowarzyszenia życia apostolskiego na prawie papieskim, gdy idzie o ich członków, nowicjuszy oraz osoby dniem i nocą przebywające w domu instytutu lub stowarzyszenia;

3° ci wszyscy, którym władza dyspensowania została delegowana przez Stolicę Apostolską lub ordynariusza miejsca.

Na dodatek często chodzi nie o faktycznie złożony ślub, ale o sytuację, gdy komuś wydaje się, ze go złożył, bo pomyślał albo pod wpływem bojaźni coś pochopnie owiedział.

J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg