Michał 22.01.2020 20:59

Szczęść Boże

Chciałbym zapytać o występowanie grzechu osób pracujących w firmach prowadzących grzeszną działalność oraz osób mających relacje z takimi firmami. Przykłady grzesznej działalności firm, której dotyczy pytanie, to np. działalność związana ze środkami antykoncepcyjnymi (np. produkcja, sprzedaż, reklama), emisja programów pornograficznych w telewizji, oferowanie w sieciach kablowych kanałów pornograficznych, publikacja grzesznych treści (w gazetach, na portalach internetowych), sprzedaż gazet zawierających treści pornograficzne, niedozwolony handel w niedzielę, niedozwolona praca zakładów pracy (np. fabryki) w niedzielę. Na przykładzie sieci handlowej, która sprzedaje m.in. środki antykoncepcyjne, chciałbym zapytać, kto z następujących osób popełnia grzech z tego powodu:
1) właściciel lub współwłaściciel tej sieci handlowej, który posiada realny wpływ na decyzje w tej firmie,
2) prezes tej sieci handlowej,
3) osoba, która zajmuje się zakupem towarów w tej sieci handlowej, w tym m.in. środków antykoncepcyjnych, ale nie ma realnego wpływu na decyzję, że sieć handlowa sprzedaje te środki,
4) osoba, która zajmuje się sprzedażą towarów w sklepie tej sieci handlowej, w tym m.in. środków antykoncepcyjnych, ale nie ma realnego wpływu na decyzję, że sieć handlowa sprzedaje te środki,
5) osoba, która pracuje w księgowości tej sieci handlowej i księguje m.in. przychody i koszty dotyczące środków antykoncepcyjnych,
6) osoba, która pracuje w tej sieci handlowej, ale nie zajmuje się działalnością związaną z tymi środkami antykoncepcyjnymi np. jest sprzedawcą w dziale spożywczym,
7) osoba, która posiada akcje takiej sieci handlowej kupione na giełdzie (poniżej 5% akcji spółki, ale jest jej współwłaścicielem),
8) osoba, która posiada jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, który posiada akcje takiej sieci handlowej, i wie lub może się dowiedzieć, że ten fundusz posiada te akcje,
9) osoba, która posiada obligacje takiej sieci handlowej kupione na giełdzie,
10) osoba, która posiada jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, który posiada obligacje takiej sieci handlowej, i wie lub może się dowiedzieć, że ten fundusz posiada te obligacje,
11) osoba pracująca w banku, która uczestniczy np. w udzieleniu kredytu albo w założeniu rachunku bankowego tej sieci handlowej,
12) osoba pracująca w urzędzie, która uczestniczy np. w wydaniu pozwolenia na budowę sklepu tej sieci handlowej,
13) osoba pracująca w innej firmie wykonująca jakieś zlecenie dla tej sieci handlowej niezwiązane bezpośrednio ze środkami antykoncepcyjnymi,
14) osoba, która robi zakupy w tej sieci handlowej (nie kupuje środków antykoncepcyjnych).

Odpowiedź:

Krótko: odpowiedzialnym za to co robi firma są ci, którzy decydują o tym co firma robi. Pracownik - o ile faktycznie przy tym pracuje i popiera takie działania. Jeśli współdziała, bo taka jego praca - powinien rozejrzeć się za inną, ale nie grzeszy, jeśli jego współudział jest tylko materialny, a nie formalny (robi bo musi, ale nie podoba mu się to i najchętniej by nie robił tego). Nie ponosi natomiast żadnej winy ktoś, kto kupuje produkty owej firmy czy zamawia w niej usługi niezwiązane z działalnością sprzeczną z prawem moralnym. Np. można kupować i używać maszyny do szycie wyprodukowanej w zakładach zbrojeniowych, choćby nie wiadomo jaka broń produkowały.

Oczywiście dobrą rzeczą i wskazaną będzie bojkot produktów firmy, która bogaci się na niemoralności. Ale trudno mówić, że kto kupuje współdziała ze złem. To zbyt daleko idąca opinia. Gdyby ją konsekwentnie stosować to właściwie w ogóle powinniśmy się odciąć od cywilizacji. Przecież wiele jej zdobyczy to efekt wzmożonej pracy naukowców podczas wojen...

J.

 

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg