Gość 12.10.2019 15:33

1.Dlaczego nawracano pogan siłą w latach 1000 ?

Odpowiedź:

Wychodzono z błędnego założenia, że można wbrew człowiekowi człowieka zbawić przez samo to, że wykona się nad nim jakiś obrzęd. Pewnie wchodziły w to jeszcze jakieś względy polityczne, ale to trudno już uogólniać.

J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg