Gość 22.02.2019 14:13

Szczęść Boże!

Ostatnio w Liturgii Słowa był czytany fragment o Kainie i zabiciu jego brata. Bóg dał mu tzw. "znamię", aby ktoś go nie zabił i by była to dla niego kara, że w jakiś sposób będzie odróżniany od reszty ludzi z powodu popełnionej zbrodni bratobójczej. Tak to przynajmniej rozumiem...
Chcę zapytać, co było tym Kainowym znamieniem i cy należy to rozumieć w sposób dosłowny, czy jako pewną przenośnię?
Dziękuję.

Odpowiedź:

Nie wiadomo co było tym znakiem. Nie sposób więc powiedzieć czy należy to rozumieć dosłownie czy w przenośni. Tym bardziej że historia Kaina, jako należąca do tzw prehistorii biblijnej (11 pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju) też nie musi być rozumiana jako opowieść o tym, co faktycznie się wydarzyło.

J.