Bartek 03.06.2018 18:54

Szczęść Boże

Mam pytanie dotyczące Gedeona, jednego z sędziów, a konkretnie o ofiarę która złożył:

16 Pan mu odpowiedział: "Ponieważ Ja będę z tobą, pobijesz Madianitów jak jednego męża". 17 Odrzekł Mu na to: "Jeżeli darzysz mnie życzliwością, daj mi jakiś znak, że to Ty mówisz ze mną. 18 Nie oddalaj się stąd, proszę Cię, aż wrócę do Ciebie. Przyniosę moją ofiarę i położę ją przed Tobą". A On na to: "Poczekam tu, aż wrócisz". 19 Gedeon oddaliwszy się przygotował koźlę ze stada, a z jednej efy mąki przaśne chleby. Włożył mięso do kosza, a polewkę do garnuszka i przyniósł to do Niego pod terebint i ofiarował. 20 Wówczas rzekł do niego Anioł Pana: "Weź mięso i chleby przaśne, połóż je na tej skale, a polewkę rozlej". Tak uczynił. 21 Wówczas Anioł Pana wyciągnął koniec laski, którą trzymał w swym ręku, dotknął nią mięsa i chlebów przaśnych i wydobył się ogień ze skały. Strawił on mięso i chleby przaśne. Potem zniknął Anioł Pana sprzed jego oczu. 22 Zrozumiał Gedeon, że to był Anioł Pana, i rzekł: "Ach, Panie, Panie mój! Oto Anioła Pana widziałem twarzą w twarz!" 23 Rzekł do niego Pan: "Pokój z tobą! Nie bój się niczego! Nie umrzesz".
24 Gedeon zbudował tam ołtarz dla Pana i nazwał go "Pan-Pokój". Ołtarz ten znajduje się jeszcze dzisiaj w Ofra, [własności] Abiezera.

Jak wiemy Gedeon był żydem/izraelitą, złożył ofiarę prywatnie na kamieniu co chyba kłóci się z prawem mojżeszowym
Ks Pwt 12 4 Nie postąpicie tak z Panem, Bogiem waszym, 5 lecz szukać będziecie miejsca, które sobie wybierze Pan, Bóg wasz, spomiędzy wszystkich pokoleń, by tam umieścić swe imię na mieszkanie, tam pójdziecie, 6 tam zaniesiecie wasze całopalenia, krwawe ofiary, dziesięciny, ofiary waszej ręki, to, coście ślubowali, i wasze ofiary dobrowolne oraz pierworodne z większego lub mniejszego bydła.

13 Strzeż się, byś nie składał swych ofiar całopalnych na każdym miejscu, które zobaczysz, 14 bo całopalenia swe będziesz składał tylko na miejscu, które sobie obierze Pan w jednym z twoich pokoleń, i tam zaniesiesz wszystko, co ja ci nakazuję.

W powyższym fragmencie Bóg zakazuje izraelitom składać ofiar gdzie chcą,mogą to robić jedynie w świątyni lub namiocie.
Gedeon nie tylko złożył ofiarę poza namiotem, ale zbudował również ołtarz, co wskazuje że później też składano tam ofiary.

Można jakoś wytłumaczyć te sprzeczność?

Z góry dziękuję

Odpowiedź:

Tak, można. Stary Testament nie powstał od razu. Także księgi Mojżeszowe nie pochodzą z czasów Mojżesza, a powstały jako kompilacja różnych, najprawdopodobniej ustnych tradycji, znacznie później. Kwestia miejsca składania ofiar jest jedną z tych, która w historii Izraela ulegała zmiano i na jej podstawie można domniemywać, kiedy powstał dany tekst. Wiadomo, ze najpierw dozwolone było składanie ofiar w dowolnym miejscu, potem wskazywano na świątynię, ale składanie ofiar w innych miejscach było jeszcze dozwolone, a dopiero na koniec można już było składać ofiary tylko w świątyni. Co istotne, Gedeon żył na długo przed zbudowaniem świątyni.

Całą ta sprawa może posłużyć jako przypomnienie, że objawienie Boże w Starym Testamencie ulegało rozwojowi. A rozwinęło sięwpełni w osobie Jezusa Chrystusa, po którym nowego objawienia już nie ma i nie będzie...

J.