Gość 18.03.2018 20:31

Czy po śmierci mamy szansę spotkania naszych zwierząt domowych? Chodzi mi o psy, które były nam zawsze wierne, kochające i ufające nam do końca.

Odpowiedź:

Zdanie teologów są podzielone, ale przeważa pogląd, że zwierzęta nie maja nieśmiertelnej duszy i nie zmartwychwstaną...

J.