Gość 23.08.2017 14:06

Co to jest cudzołustwo i kiedy się go dopuszczamy?

Odpowiedź:

Cudzołóstwo to w sensie ścisłym współżycia seksualne osoby związanej węzłem małżeńskim z kim innym niż współmałżonek. Cudzołoży także ten, kto na współżycie z osobą związaną węzłem małżeńskim się decyduje, choć sam jest stanu wolnego. Jak każde przykazanie i to ma jednak szerszy zakres, a nie cudziuż" jest jedynie hasłem wywoławczym. Obejmuje ono wiele wykroczeń przeciwko małżeństwu i czystości seksualnej. 

J.

 

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg