Natalia 20.06.2017 13:54

Szczęść Boże,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji dotyczącej zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego w Kościele Katolickim z wyznawcą Ortodoksyjnego Kościoła Koptyjskiego.

Z góry dziękuje za informację

Pozdrawiam w Panu

Odpowiedź:

Chodzi o zawarcie tzw. małżeństwa mieszanego, więc potrzebna będzie dyspensa biskupa na jego zawarcie. Występuje o nią proboszcz strony katolickiej, narzeczeni nie muszą niczego dodatkowego załatwiać. 

Przy małżeństwach mieszanych z osobami ochrzczonymi, podobnie jak przy małżeństwach katolików, musi być jakoś udowodnione przyjecie chrztu. W Kościele katolickim występuje się o stosowne zaświadczenie w parafii chrztu. Jak to jest w Kościele koptyjskim, tego nie wiem... Jeśli są z tym kłopoty, można pewnie oprzeć się na świadectwie ewentualnych świadków. Potrzeba też będzie pouczenia odnośnie do wychowywania przyszłych dzieci. Strona katolicka powinna się zobowiązać, że dołoży starań, by były wychowane na katolików, a druga strona musi o tym zobowiązaniu zostać poinformowana. 

Podsumowując: trzeba się zgłosić do kancelarii parafii swojego miejsca zamieszkania i przejść rutynową procedurę (dostarczenie standardowych w takich wypadkach dokumentów, spisanie protokołu). Z dodatkowych spraw, którymi trzeba się będzie zająć, to chyba tylko te, które wcześniej wymieniłem...

J.