Gość 03.12.2016 16:34

Czy z punktu widzenia chrześcijaństwa jest możliwe albo chociaż nie wykluczone aby życie ludzkie obejmowało więcej niż jedno życie - czyli było nie tyle dosłowną kategorią ale raczej pewnym konstruktem. Czy możliwe aby dusze, które odeszły za wcześnie mogły "dokończyć" swoje życie w innych warunkach...?

Odpowiedź:

W chrześcijaństwie nie ma reinkarnacji. Pod żadną postacią. Jest życie, śmierć i życie wieczne. Po zmartwychwstaniu, życie wieczne z ciałem i duszą. W niebie lub piekle.

J.