Gość 07.03.2016 13:55

Czy informacja z poniższej strony, że czyściec nie istnieje, że jest to diabelskie kłamstwo jest prawdziwa?
(...)

Odpowiedź:

Wedle nauki Kościoła czyściec istnieje. A wiara Kościoła w istnienie czegoś takiego ma swoja podstawę w znanej jeszcze w judaizmie tradycji modlitwy za zmarłych. Jeśli mają mieć sens, muszą mieć szanse wpłynąć na los człowieka. Są też w Pismie świętym wzmianki o "zbawieniu przez ogień" czy podobne...

J.