Gość 03.03.2016 12:13

Czy można zostać dziewicą konsekrowaną w nie swojej diecezji, jeśli się mieszka w innej diecezji?

Odpowiedź:

"Moją" diecezją jest ta, w której mieszkam. Nie ta, z której pochodzę. Reguluje to prawo kanoniczne. Konkretnie, kanon 102 KPK.

§ 1. Zamieszkanie stałe nabywa się takim przebywaniem na terytorium jakiejś parafii lub przynajmniej diecezji, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam na stałe, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo trwało przez pełnych pięć lat.

§ 2. Tymczasowe zamieszkanie nabywa się przez takie przebywanie na terenie jakiejś parafii lub przynajmniej diecezji, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam przynajmniej przez trzy miesiące, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo przedłużyło się rzeczywiście do trzech miesięcy.

Mam nadzieję, że Pni sytuacja nie jest bardziej skomplikowana :)

J.