Przemek S. 09.02.2016 14:58

Współczesne prawo kościelne wspomina o małżeństwie "zawartym i niedopełnionym", które może rozwiązać papież. Czy w czasach Józefa i Maryi również funkcjonowała taka instytucja? Zdaje się bowiem, że w świetle dzisiejszego prawa kanonicznego stanowili onegdaj przykład owego małżeństwa niedopełnionego.

Odpowiedź:

Nie.

J.