Gość 20.12.2015 12:56

czy żal doskonały wzbudzony przed śmiercią zmazuje każdy grzech , a nawet na przykład zdejmuje ekskomunikę??? czy żal doskonały to ratunek permamentny czy mogą być jakieś odstępstwa od tego ?

Odpowiedź:

Jak wierzymy, żal doskonały, gdy człowiek nie może się wyspowiadać, gładzi wszystkie grzechy. A kary.. Kary w Kościele nie są zemstą, a formą nacisku na to, by grzesznik się poprawił. Warto pamiętać, że w dzień śmierci sądzi człowieka Bóg. A On widzi wszystko. I ten żal i wszystko inne...

J.