Gość 19.12.2015 20:14

Witam !!

Jezus powiedział podczas Męki "Nie płaczcie nade Mną lecz nad sobą". Więc jaki jest cel nabożeństw wielkopostnych np. Gorzkie Żale, podczas których śpiewamy smutne pieśni o Męce Jezusa? Przecież On sam tego chciał. A Męka otworzyła nam drogę do Boga.
Nie mówię, żeby nie wspominać cierpień Jezusa, ale dlaczego odbywa się to w postaci takiej lamentacji nad losem Jezusa? "Nie płaczcie nade Mną..."

Pozdrawiam

Odpowiedź:

Ten cytat brzmi dokładnie tak:

A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: «Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: "Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły". Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?»

Jezus zapowiada tu straszną karę na Jerozolimę. Dokonała się ona w czasie oblężenia miasta przez Rzymian, w latach 68-70... Przy okazji warto pamiętać, że opłakując mękę Jezusa tak naprawdę bolejemy nad swoimi grzechami. Jego męka uświadamia nam, ile kosztowało nasze odkupienie...

J.