pytanie 07.10.2015 20:32

chodzi mi o ten cytat:

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

" To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.

<Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem.> !

Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami."

Dlaczego Św. Paweł powiedział, że doczeka paruzji skoro tak się nie stało ?
A może Św. Pawłowi chodziło o coś innego ? Proszę o odpowiedź.

Odpowiedź:

Nie, faktyczne św. Paweł liczył, że doczeka paruzji. Nie doczekał. Albo doczekał, ale inaczej. Ale pisał do Tesaloniczan i do nas. I to nas jeśli doczekamy ww ziemskim życiu paruzji spotka to, o czym pisał św. Paweł.