Gość 23.03.2015 14:51

Co się stanie, jak niegodnie przyjmie się sakrament Bierzmowania?

Odpowiedź:

Niegodnie, czyli w grzechu ciężkim? To grzech świętokradztwa. le sakrament, choć niegodnie, przyjęty jest ważnie. Czyli nie trzeba bierzmowania powtarzać.

J.