Michał 22.03.2015 20:05

Czy czyściec istnieje? W Biblii nie ma o tym mowy a nawet można znaleźć zaprzeczenie takiego miejsca. Czy ludzie którzy doznali objawienia czyśćca mogli być pod wpływem demonów?
Dziękuję

Odpowiedź:

Jest w Piśmie Świętym, w 2 Księdze Machabejskiej, mowa o modlitwie za zmarłych. Gdyby nie było czyśćca, modlitwa za zmarłych nie miałaby sensu. I skoro chrześcijanie modlą się za zmarłych - przecież nie od dziś - to znaczy, że wierzą iż zmarłym ta modlitwa jest potrzebna...

J.