{o} 23.07.2014 18:00

Dlaczego Kościół Katolicki posługuje się pojęciem duszy bazującym na koncepcjach filozoficznych pogańskiego Arystotelesa, zamiast - podobnie, jak Kościół Asyryjski - odwoływać się do pojęć biblijnych?

Odpowiedź:

Kościół katolicki wcale nie stroni od biblijnych ujęć problematyki duchowo-cielesnej kondycji człowieka. Proszę zajrzeć do Katechizmu Kościoła katolickiego 362-368, czyli TUTAJ.

J.