Gość 10.02.2014 16:50

Witam.
Mam kilka pytań dotyczących liturgii triduum paschalnego:
1. Czy pierwszą część wezwania modlitwy powszechnej może śpiewać osoba świecka jeśli nie ma diakona?
2. Czy jeśli w czasie adoracji krzyża w wielki piątek krzyż jest ukazywany na sposób drugi to czy osoba świecka ( ministrant lub lektor) może nieść krzyż i śpiewać wezwanie "oto drzewo krzyża" ?
3. Czy litanię do wszystkich świętych w wigilię paschalną może śpiewać tylko jeden kantor ( śpiewak)? czy litania ta może być czytana zamiast śpiewana?

Odpowiedź:

1. Wezwań nie może śpiewać osoba świecka
2. Z rubryk wynika, że w drugiej formie adoracji niosący krzyż może śpiewać "Oto drzewo Krzyża".
3. Litanię można śpiewać i recytować. Może wykonywać ją jeden kantor.

xwl.