Motyl 01.03.2012 21:20

Kiedy zaczęto odprawiać pierwsze Msze św. ? jak one wyglądały?

Odpowiedź:

Pierwszą Mszę odprawił Jezus w Wieczerniku... Poniekąd. Bo właściwie w Wieczerniku była to zapowiedź Jego męki, śmierci i zmartwychwstania, i dopiero po zmartwychwstaniu stała się ona pamiątką tych wydarzeń. Czyli była to - jak niektórzy mądrze mówią - antycypacja tego, co miało się dopiero stać... Opowiadanie o niej znajdziesz w Ewangeliach. Tylko Jan jej nie ma...

J.