Martin 23.02.2012 12:24

Czy jest grzechem ciężkim czy lekkim wyrzucanie resztek chleba (okruchy) do kosza?

Szczęść Boże.

Odpowiedź:

Grzech ciężki musi być popełniany świadomie, dobrowolnie i jego materia musi być ciężka. Chrystus w Ewangelii daje nam przykład szacunku żywności, gdy każe po cudzie rozmnożenia pozbierać resztki posiłku (zob. Mk 8,8). Marnowanie jedzenia może być grzechem ciężkim, gdy spojrzeć na regiony świata cierpiących głód. Czym innym są resztki jedzenia, które zostają nawet przy bardzo dobrym gospodarowaniu żywnością. Powinniśmy dbać o to by nie kupować zbyt dużo jedzenia, zapobiegając w ten sposób powstawaniu wielu resztek. Warto się zastanowić, czy też nie można nimi, np. wspomnianymi okruchami chleba nakarmić zwierząt. Starajmy się do końca wykorzystać żywność, a odpadki należy w kulturalny sposób zutylizować, co nie jest grzechem.

XMP